INBIKU TRESNAK

IMPACT+ WEB APP

Erakundeei, enpresei eta administrazio publikoari beren eragin positiboa (Impact +) neurtzeko aukera ematen dien web-tresna eta app-a

Nazioarteko neurgailuetatik eta iturrietatik estrategikoki eraikitzen diren adierazle batzuen bidez, besteak beste, SDG Impact, GRI, ODS adierazleak, 2030 Agenda eta INBIKUren metodologia propioa.

Aukera ematen du erakunde bakoitzak ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-inpaktu hirukoitzari dagokionez abiapuntu bat ezartzeko, helburuak ezarriz eta erakunde konparagarriekin konparaziozko benchmarking bat lortuz.

BEHATOKI SOZIOEKONOMIKOA

INBIKUren Behatoki Sozioekonomikoaren Toolkit-a edozein herritako aktibazio komertzial eta sozioekonomikoari buruzko analisi eta erabakiak hartzeko tresna izateko diseinatuta dago

Egokitzeko modukoa da, eta edozein herrik eremu sozioekonomikoan izan ditzakeen kezkei erantzuteko eraiki daiteke, bai tresnaren beraren bidez, bai ondorengo diagnostiko-txostenaren eta planen eta ekintzen planteamenduaren garapenaren bidez.

Tresna panel intuitiboekin diseinatuta dago, edozein toki-administraziok eta erakundek erabili ahal izateko

DATA REPORT SOZIALA – SDR

Big Data teknologian oinarrituta diseinatuta dago, aldez aurretik eta parametro estatistikoetan oinarrituta, auzo mailako udal-eremu batean kalteberak izan daitezkeen kolektiboak identifikatzeko

Udalerrien, administrazioaren eta gizarte-erakundeen eskura jartzen du talde kalteberak murrizteko politika aktiboak aldez aurretik diseinatzeko eta ezartzeko balio dezakeen informazioa.

AGINTE- ETA
KUDEAKETA-TAULAK

Ad Hoc aginte- eta kudeaketa-koadro desberdinak garatzen ditugu, erakundeei beren negozio- eta jarduera-adierazle nagusien diseinuan eta jarraipenean laguntzeko

Hainbat esparru estrategiko edo espezifikotako aginte-taulak eraikitzen ditugu, hala nola merkataritzakoak, ekoizpenekoak, erakartzekoak eta abar, erakundearen kudeaketa hobetzeko adierazleak, helburuak eta ekintza- eta jarraipen-planak ezartzeko.

MARKET PLACE KM1

Market Place «giltza eskuan», gizarte-ekonomiako enpresentzat egokitua, erraza eta eskuragarria, produktuak eta/edo zerbitzuak hasiera-hasieratik saldu ahal izateko

Erosketen, salmenten, hornitzaileen eta merkataritza-prozesua kudeatzen duten barne-baliabideen kudeaketa integrala ahalbidetzen du.

LIDERGO ESKOLA

Hainbat esparrutako liderrentzako prestakuntza eta topagunea. Metodologia propioa, non lan-espazio partekatuak sortzen diren, parte-hartzaileen kasu errealetan oinarrituta

I+B PROGRAMA

Bentas Taldearekin aliantza berritzailean diseinatutako programa, kanpoko bezeroa bultzatzeko eta barne-bezeroaren onurarako

Azken bezeroan foku garrantzitsua izan arren, zerbitzuaren kalitatea galtzea, motibazioa galtzea, arintasun falta edo bestelako blokeoak eragin ditzaketen barne-eraginkortasunik ezak edo prozesu-akatsak antzeman dituzten erakundeen premiei erantzuteko berariaz eraikitako programa.

Programak edozein erakundek esteka honetan egin dezakeen doako aurre-diagnostiko bat barne hartzen du